Θέλετε να τα μαθαίνετε Πρώτοι?

Ενημερωθείτε αμεσα για νέες τεχνολογίες, υπηρεσίες και τις προσφορές μας.

Newsletters!

Ταχογράφοι


H ιστορική αναδρομή του Ταχογράφου

Tachograph

Ο παγκόσμιος όρος ταχογράφος προσήλθε από την Ελληνικής προέλευσης φράση «Γραφώ την ταχύτητα». Ο ταχογράφος είναι μια συσκευή η οποία τοποθετείται σε οχήματα και ο σκοπός της είναι να καταγράφει αυτόματα την ταχύτητα και την απόσταση, μαζί με τις δραστηριότητες των οδηγών. Η δραστηριότητα της οδήγησης ενεργοποιείται αυτόματα όταν το όχημα βρίσκεται σε κίνηση. Οι υπόλοιπες δραστηριότητες μπορούν επιλεχθούν από τον οδηγό ή τον συνοδηγό, ανάλογα με τις ανάγκες και την κατάσταση που βρίσκονται.Ένα σύστημα ταχογράφου αποτελείται από έναν αισθητήρα ο οποίος είναι τοποθετημένος στο κιβώτιο ταχυτήτων του οχήματος, καθώς και από την συσκευή καταγραφής δηλαδή τον ταχογράφο. Υπάρχουν ταχογράφοι αναλογικοί π.χ. KTCO 1318 ή MTCO 1324 αλλά και ψηφιακοί, όπως ο ταχογράφος της Intellic Efas. Όλα τα νέα οχήματα που ταξινομήθηκαν από την 1η Μαΐου 2006, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο.

Οι Λειτουργίες του Ταχογράφου

Ο ταχογράφος είναι μια συσκευή, η οποία δείχνει και καταγράφει αυτόματα επάνω σε χάρτινους και διαγραμματικούς δίσκους ή ταινίες τα πιο κάτω:

 • Την ταχύτητα που αναπτύσσει το όχημα
 • Την διανυόμενη απόσταση
 • Χρόνο οδήγησης
 • Τις άλλες χρονικές περιόδους εργασίας και χρόνο διαθεσιμότητας
 • Τις διακοπές της εργασίας και την καταγραφή των χρόνων ημερήσιας αναπαύσεως
 • Το άνοιγμα του περιβλήματος που περιέχει το φύλλο καταγραφής

Με αυτό τον τρόπο μπορεί να ελέγχει αναδρομικά τη συμπεριφορά του οδηγού,προληπτικά, μετά από μια παράβαση ή σε ένα ατύχημα. Ο ταχογράφος έχει τρεις γραφίδες,που πρέπει να βρίσκονται στην ίδια κατακόρυφη γραμμή και εφάπτονται με τον δίσκο. Η πρώτη γραφίδα από το κέντρο καταγράφει τα διανυθέντα χιλιόμετρα, η δεύτερη (μεσαία) τις κινήσεις και σταθμεύσεις και η τρίτη (εξωτερική) την ταχύτητα.

 Υπάρχουν οι αναλογικοί και ψηφιακοί ταχογράφοι. Οι αναλογικοί διακρίνονται στους μηχανικούς και τους ηλεκτρονικούς. Τα δύο είδη ταχογράφων αναλυτικά πιο κάτω:

null

Αναλογικοί Ταχογράφοι

 Είναι ένα διακριβωμένο όργανο, που ορίζεται σε οχήματα που λειτουργούν υπό ώρες κανόνες οδηγούς.Είναι ικανός να καταγράφει το χρόνο, την ταχύτητα, την απόσταση και τις διάφορες δραστηριότητες του οδηγού σε ένα κυκλικό γράφημα απο χαρτί που καλύπτεται από κερί.

null

Ψηφιακοί Ταχογράφοι

Καταγράφει χρονολογικά, σε ηλεκτρονική μορφή, τις δραστηριότητες του οδηγού και συνοδηγού, δηλαδή την οδήγηση, την ανάπαυση, τα διαλείμματα,άλλη εργασία καθώς επίσης και στοιχεία κίνησης του οχήματος όπως την ταχύτητα και την απόσταση που διανύει.

Οι Κύριες Διαφορές Μεταξύ Των Ταχογράφων

Υπάρχουν αρκετές διαφορές μεταξύ του αναλογικού και του ψηφιακού ταχογράφου, όμως ο σκοπός είναι ο ίδιος δηλαδή να γίνεται καταγραφή της ταχύτητας, της απόστασης και των δραστηριοτήτων.

Οι κύριες διαφορές μεταξύ ψηφιακών και ηλεκτρονικών ταχογράφων είναι οι ακόλουθες:

 • Οι ψηφιακοί ταχογράφοι είναι εξοπλισμένοι με δύο σχισμές (συνήθως οριζόντιες) που τοποθετούνται οι έξυπνες κάρτες. Είναι εξοπλισμένοι με εκτυπωτή (συνήθως στο δεξί τμήμα του) και δεν δέχονται τον «κλασσικό δίσκο καταγραφής».
 • Οι ηλεκτρονικοί ταχογράφοι είναι η τελευταία «γενιά» αναλογικών ταχογράφων παρότι διαθέτουν οθόνη απεικόνισης. Δεν έχουν τα παραπάνω χαρακτηριστικά ενώ δέχονται τον «κλασσικό» δίσκο καταγραφής είτε με συρόμενο συρτάρι.

Επιθεωρήσεις Ταχογράφου και Κόφτη:

Βάση νομοθεσίας όλα τα οχήματα άνω των 3.5 τόνων ή άνω των 9 θέσεων συμπεριλαμβανομένης του οδηγού (οχήματα που η πρώτη εγγραφή τους έγινε μετά τις 24/3/2005) υποχρεωτικά πρέπει το αργότερο κάθε χρόνο να γίνεται έλεγχος Κόφτη και κάθε 2 χρόνια έλεγχος Ταχογράφου, εκτός και αν προκύψει οποιαδήποτε βλάβη προηγουμένως.

Η C.E. 4Cars LTD Προσφέρει:

 • Έχει το μοναδικό συνεργείο όπου οι άδειες μας επιτρέπουν ελέγχους για όλους ανεξαιρέτως τους ταχογράφους και κόφτες αλλά και επισκευή και επιδιόρθωση όλων των αναλογικών ταχογράφων και ψηφιακών ταχογράφων. 
 • Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με την ορθή αντιμετώπιση των νομοθεσιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά το χρόνο εργασίας των επαγγελματιών οδηγών, καθώς και την ορθή χρήση του ταχογράφου.
 • Υπηρεσίες Ανάλυσεις Δεδομένων Αναλογικού και Ψηφιακού Ταχογράφου.  (Περισσότερα Εδώ) 

Facebook