Θέλετε να τα μαθαίνετε Πρώτοι?

Ενημερωθείτε αμεσα για νέες τεχνολογίες, υπηρεσίες και τις προσφορές μας.

Newsletters!

Αναλύσεις Δεδομένων


Αναλογική Ανάλυση

Δημιουργείτε ένας καινούργιος φορέας στο πρόγραμμα ο οποίος είναι η εταιρία.Τοποθετούνται οι αναλογικοί δίσκοι (charts) στο scanner και επιλέγετε η επιλογή ανάλυση απο το διάγραμμα,τότε οι τοποθετημένοι δίσκοι σκανάρονται και μετά ακολουθεί η ανάλυση. Τότε ο χρήστης του προγράμματος συμπληρώνει τα στοιχεία του οδηγού στο πρόγραμμα δηλαδή το όνομα, ημερομηνία, το όχημα που οδήγησε και τα χιλιόμετρα που κατέγραψε ο ταχογράφος. Μετά διορθώνει τις διαφορές που εμφανίζονται στο πρόγραμμα σε σχέση με το δίσκο (chart) που έχει τοποθετήσει προηγουμένως.
Όταν τελιώσει η διαδικασία ανάλυσης των αναλογικών δίσκων (charts) τότε γίνεται η έκδοση του βιβλίου αναφορά για κάθε οδηγό. Σε αυτό το βιβλίο συμπεριλαμβάνονται : η κάρτα εργασίας, η αναφορά παραβάσεων οδηγού από την επιλεγμένη περίοδο (την επιλέγει ο χρήστης ανάλογα με τι ζητά η εταιρία) , το σύνολο εβδομαδιαίας εργασίας οδηγού και η αναφορά δραστηριότητας οδηγού απο την επιλεγμένη περίοδο.

Ψηφιακή Ανάλυση

Δημιουργείτε ένας καινούργιος φορέας στο πρόγραμμα ο οποίος είναι η εταιρία.Τοποθετείται η κάρτα του οδηγού της συγκεκριμένης εταιρίας στη συσκευή ανάγνωσης καρτών και μετά επιλέγετε η επιλογή κατέβασμα δεδομένων απο την κάρτα και μετά εμφανίζονται τα δεδομένα που καταγράφηκαν στη κάρτα του συγκεκριμένου οδηγού. Στα δεδομένα συμπεριλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες του οδηγού για τις ημέρες που καταγράφηκαν και με ποιό όχημα οδηγούσε ο συγκεκριμένος οδηγός.Όταν τελείωση η μεταφορά δεδομένων στο πρόγραμμα τότε γίνεται η έκδοση του βιβλίου αναφορά για κάθε οδηγό. Σε αυτό το βιβλίο συμπεριλαμβάνονται: η κάρτα εργασίας, η αναφορά παραβάσεων οδηγού από την επιλεγμένη περίοδο (την επιλέγει ο χρήστης ανάλογα με τι ζητά η εταιρία) , το σύνολο εβδομαδιαίας εργασίας οδηγού και η αναφορά δραστηριότητας οδηγού απο την επιλεγμένη περίοδο.

Facebook