Θέλετε να τα μαθαίνετε Πρώτοι?

Ενημερωθείτε αμεσα για νέες τεχνολογίες, υπηρεσίες και τις προσφορές μας.

Newsletters!

Συμβουλευτική Υπηρεσία


Τι είναι η Συμβουλετική:

Η Συμβουλευτική είναι μια διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ του συμβούλου και του/των ατόμων που απευθύνονται σε αυτόν, η οποία προσεγγίζει κοινωνικά, πολιτισμικά, κοινωνικοοικονομικά και συναισθηματικά θέματα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η C.E. 4Cars LTD προσφέρει μια «έξυπνη» λήψη αποφάσεων και κατανόηση των κινδύνων που εμπεριέχονται σε κάθε στιγμή στο τομέα οδήγησης.

Η συμβουλευτική είναι κυριολεκτικά η αρχή και το τέλος μίας Αποδοτικής, Ασφαλής και Οικονομικής Οδήγησης. Κανένα προϊόν η διαδικασία δεν μπορεί να λειτουργήσει αν ένας οδηγός είναι ανεκπαίδευτος ή όχι σωστά καταρτισμένος. Εμείς απ’ την πλευρά μας διενεργούμε Επιδοτούμενα Σεμινάρια μέσω των οποίων προσπαθούμε να διαμορφώσουμε κυριολεκτικά μια κουλτούρα αντίστοιχη των καιρών και των νέων δεδομένων. Εξετάζουμε από τα πιο απλά ζητήματα που έχουν να κάνουν με καθημερινούς τρόπους οδήγησης μέχρι και τα πλέον σύνθετα.

Συμβουλετικές Υπηρεσίες Διαχείρισης Στόλου:

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες παρέχουν λύσεις που σας βοηθούν να επιτυγχάνετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους σε τομείς όπως:

  • Βελτιστοποίηση συνολικού κόστους χρήσης.
  • Αποτελεσματικότερη διαχείριση των προμηθευτών και των δαπανών.
  • Εξασφάλιση της ικανοποίησης και της ασφάλειας των οδηγών.

Τομείς που μπορεί να κάνουν τη διαφορά για τους πελάτες:

  • Ανάλυση του στόλου και του συνολικού κόστους χρήσης με σκοπό την μείωσή του.
  • Μελέτη και βελτιστοποίηση  της  υφιστάμενης πολιτικής στόλου.
  • Συμβουλές σε  θέματα που αφορούν την εταιρική πολιτική αυτοκινήτων με βάση την εμπειρία της αγοράς.
  • Προτάσεις για ασφαλή και οικονομική οδήγηση.

Συμβουλευτικές Yπηρεσίες για Tαχογράφους:

Η C.E.4 Cars Ltd και συγκεκριμένα ο κ. Ξενής Δημοσθένους παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε σχέση με την ορθή αντιμετώπιση των νομοθεσιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά το χρόνο εργασίας των επαγγελματιών οδηγών, καθώς και την ορθή χρήση του ταχογράφου. Η εταιρεία παρέχει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους Επαγγελματίες Οδηγούς και διευθυντές Στόλου Οχημάτων σε θέματα που αφορούν την χρήση ταχογράφου και την αντιμετώπιση των σχετικών κανονισμών και νομοθεσιών τα οποία είναι και επιχορηγημένα απο την Α.Ν.Α.Δ.

Ακόμη ένας παράγοντας συμβουλευτικής των ταχογράφων είναι η ανάλυση δεδομένων μέσο λογισμικού συστήματος.Η ανάλυση των δεδομένων του ταχογράφου στο παρελθόν ήταν μία διαδικασία σύνθετη και δύσκολη για τις εταιρείες. Εξαιτίας αυτού πολλές εταιρείες έδιναν τη δουλειά αυτή σε τρίτες εταιρείες. Σήμερα οι διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί.Η ανάλυση των δεδομένων μπορεί να γίνεται από τις ίδιες τις εταιρείες χρησιμοποιώντας τα νέα εύχρηστα προϊόντα τα οποία δημιουργήθηκαν για αυτό το σκοπό.Η επιλογή μια εταιρεία να ασχολείται μόνη της με το κατέβασμα και την διαχείριση των δεδομένων μπορεί πραγματικά να γλιτώσει πάρα πολλά χρήματα. Στόχος μας η πλήρης και αποτελεσματική συμμόρφωση των εταιρειών και των οδηγών προς τις νομοθεσίες και κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την χρήση του ταχογράφου και την τήρηση των επιτρεπόμενων ωραρίων εργασίας και οδήγησης.

Facebook